Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Hledáme nový smysl objektů ze sbírek bývalých stranických muzeí