Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Hledáme nový smysl objektů ze sbírek bývalých stranických muzeí

Mapa a atlas dělnického hnutí

Mapa a Atlas
dělnického hnutí

Mapa a Atlas dělnického hnutí jsou vzdělávacími aplikacemi projektu, prostřednictvím kterých si můžete prohlédnout sbírkové předměty v širších souvislostech.

To mě zajímá Mapa a atlas dělnického hnutí

Seminář: Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

19 / 03 / 2021

Prezenční kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele dějepisu, českého jazyka a příbuzných společenskovědních předmětů a pro muzejní pedagogy.

To mě zajímá