Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Hledáme nový smysl objektů ze sbírek bývalých stranických muzeí

Mapa a atlas dělnického hnutí

Mapa a Atlas
dělnického hnutí

Mapa a Atlas dělnického hnutí jsou vzdělávacími aplikacemi projektu, prostřednictvím kterých si můžete prohlédnout sbírkové předměty v širších souvislostech.

To mě zajímá Mapa a atlas dělnického hnutí

Seminář: Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

02 / 03 / 2022

29. dubna 2022, 9:00–15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

To mě zajímá