Mapa dělnického hnutí

Specializovaná mapa s odborným obsahem věnovaná dějinám dělnického hnutí bude prezentovat vybrané materiály Sbírky MDH a dalších zapojených sbírek v chronologických a geografických souvislostech. Zaměří se zejména na objekty ve veřejném prostoru.

Atlas dělnického hnutí

V rámci tohoto výsledku vznikne specializovaný software, který bude zasazovat data spojená s objekty Sbírky MDH i dalších zapojených sbírek do dalších kontextů za účelem popularizace a edukace v oblasti hmotného kulturního dědictví. Atlas bude umožňovat zapojení artefaktů do formální i neformální výuky.