Vysoká škola politická ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ (do roku 1966 Vysoká stranická škola) byla vysoká škola zaměřená na vzdělávání a ideologickou výchovu představitelů Komunistické strany Československa. Byla zřízena usnesením ÚV KSČ v lednu 1953 a následně jí byl vládním nařízením v listopadu téhož roku přiznán status vysoké školy (1). Prvním rektorem byl poslanec Vilém Nový.

Škola fungovala až do pádu státního socialismu, zrušena byla v roce 1990 (2). Sídlila v budově dnešní FTVS UK na pražském Veleslavíně, v jejím vlastnictví byla rovněž budova v Bratislavě. Absolventům byl přiznán titul RSDr., který měl stejnou hodnotu jako tituly z ostatních vysokých škol v Československu. Po roce 1989 lze její sídlo už spojovat pouze se zadním hospodářským traktem, v němž našlo své sídlo až do roku 2014 Muzeum dělnického hnutí, o.p.s.

 

Škola se stala jedním z center publikační činnosti, díla vydaná pod její hlavičkou byla nejčastěji ideologického a ekonomického charakteru. Ačkoliv škola dlouhodobě platila za spíše konzervativní instituci vychovávající stranické kádry, v 60. letech se zde kolem Jaroslava Klofáče zformovala skupina sociologů, později, v období tzv. normalizace, perzekuovaných.

 

(1)Vládní nařízení 97/1953 o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa. 1953.
(2) Libora OATES-INDRUCHOVÁ, The Limits of Thought?: The Regulatory Framework of Social Sciences and Humanities in Czechoslovakia (1968–1989), Europe-Asia studies [online], 2008, vol. 60, č. 10, s. 1767–1782 [cit. 29. 10. 2022]. Dostupné z: doi:10.1080/09668130802434620

Vysoká škola politická ÚV KSČ

Vysoká škola politická ÚV KSČ (do roku 1966 Vysoká stranická škola) byla vysoká škola zaměřená na vzdělávání a ideologickou výchovu představitelů Komunistické strany Československa. Byla zřízena usnesením ÚV KSČ v lednu 1953 a následně jí byl vládním nařízením v listopadu téhož roku přiznán status vysoké školy (1). Prvním rektorem byl poslanec Vilém Nový.

Škola fungovala až do pádu státního socialismu, zrušena byla v roce 1990 (2). Sídlila v budově dnešní FTVS UK na pražském Veleslavíně, v jejím vlastnictví byla rovněž budova v Bratislavě. Absolventům byl přiznán titul RSDr., který měl stejnou hodnotu jako tituly z ostatních vysokých škol v Československu. Po roce 1989 lze její sídlo už spojovat pouze se zadním hospodářským traktem, v němž našlo své sídlo až do roku 2014 Muzeum dělnického hnutí, o.p.s.

 

Škola se stala jedním z center publikační činnosti, díla vydaná pod její hlavičkou byla nejčastěji ideologického a ekonomického charakteru. Ačkoliv škola dlouhodobě platila za spíše konzervativní instituci vychovávající stranické kádry, v 60. letech se zde kolem Jaroslava Klofáče zformovala skupina sociologů, později, v období tzv. normalizace, perzekuovaných.

 

(1)Vládní nařízení 97/1953 o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa. 1953.
(2) Libora OATES-INDRUCHOVÁ, The Limits of Thought?: The Regulatory Framework of Social Sciences and Humanities in Czechoslovakia (1968–1989), Europe-Asia studies [online], 2008, vol. 60, č. 10, s. 1767–1782 [cit. 29. 10. 2022]. Dostupné z: doi:10.1080/09668130802434620