Velká mostecká stávka

Jednalo se o jedno z největších vystoupení dělnictva během Velké hospodářské krize ve 30. letech. Stávka byla zahájena 23. března na dole Humboldt II v reakci na propouštění horníků a zprávy o chystaném snížení mezd. Krátce po vypuknutí stávky byl ustaven stávkový výbor, ve kterém měly početné zastoupení komunistické odbory. Vzhledem k rozsahu stávky, kdy práci na Mostecku zastavilo více než 25 000 horníků, se jí pokusila KSČ využít ve svůj prospěch a do jejího průběhu se aktivně zapojuje stranické vedení, včetně Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého. Mezi hlavní požadavky stávky patřilo zastavení propouštění horníků, zajištění stávající výše mezd, prodloužení kolektivní smlouvy a zkrácení pracovní doby na šest hodin denně (1).

V průběhu stávky se konaly menší podporující stávky na Ostravsku a na Kladensku. Situace na Mostecku nejvíc vyeskalovala 13. 4., kdy byli po srážce s četnictvem zastřeleni Jan Kříž a Josef Ševčík (2). Jejich následná pohřeb se stal manifestací s téměř padesáti tisícovou účastí (3). Ke konci měsíce se začala drolit původní manifestovaná jednota hornictva, kdy se rozcházely představy komunistické a nekomunistické části stávkujících. Stávka byla 20. 4. ukončena dohodou o částečném splnění požadavků horníků (nesnižování mezd a konec propouštění) (4). Ve výsledku se jednalo o jednu z nejúspěšnějších akcí svého typu v meziválečném Československu.

 

(1) František SRB – Hana PEŠKOVÁ, Velká stávka mosteckých horníků roku 1932, Praha 1952, s. 67.
(2) Vladimír KRECHLER ed., Příruční slovník k dějinám KSČ, svazek 1, A-O, Praha 1964, s. 505.
(3) SRB – H. PEŠKOVÁ, Velká stávka, s. 125.
(4) SRB – H. PEŠKOVÁ, Velká stávka, s. 136.

Velká mostecká stávka

Jednalo se o jedno z největších vystoupení dělnictva během Velké hospodářské krize ve 30. letech. Stávka byla zahájena 23. března na dole Humboldt II v reakci na propouštění horníků a zprávy o chystaném snížení mezd. Krátce po vypuknutí stávky byl ustaven stávkový výbor, ve kterém měly početné zastoupení komunistické odbory. Vzhledem k rozsahu stávky, kdy práci na Mostecku zastavilo více než 25 000 horníků, se jí pokusila KSČ využít ve svůj prospěch a do jejího průběhu se aktivně zapojuje stranické vedení, včetně Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého. Mezi hlavní požadavky stávky patřilo zastavení propouštění horníků, zajištění stávající výše mezd, prodloužení kolektivní smlouvy a zkrácení pracovní doby na šest hodin denně (1).

V průběhu stávky se konaly menší podporující stávky na Ostravsku a na Kladensku. Situace na Mostecku nejvíc vyeskalovala 13. 4., kdy byli po srážce s četnictvem zastřeleni Jan Kříž a Josef Ševčík (2). Jejich následná pohřeb se stal manifestací s téměř padesáti tisícovou účastí (3). Ke konci měsíce se začala drolit původní manifestovaná jednota hornictva, kdy se rozcházely představy komunistické a nekomunistické části stávkujících. Stávka byla 20. 4. ukončena dohodou o částečném splnění požadavků horníků (nesnižování mezd a konec propouštění) (4). Ve výsledku se jednalo o jednu z nejúspěšnějších akcí svého typu v meziválečném Československu.

 

(1) František SRB – Hana PEŠKOVÁ, Velká stávka mosteckých horníků roku 1932, Praha 1952, s. 67.
(2) Vladimír KRECHLER ed., Příruční slovník k dějinám KSČ, svazek 1, A-O, Praha 1964, s. 505.
(3) SRB – H. PEŠKOVÁ, Velká stávka, s. 125.
(4) SRB – H. PEŠKOVÁ, Velká stávka, s. 136.