V. sjezd KSČ

V. sjezd KSČ bylo stranické shromáždění konané 18.–23. února 1929 v pražských Holešovicích. Jeho hlavním výsledkem bylo zvolení skupiny kolem Klementa Gottwalda do čela strany (tzv. karlínští hoši) a porážka frakce zakládající stranu počátkem 20. let, která byla označena za oportunistickou. Gottwaldovo vedení se následně vyznačovalo pevnější vazbou na sovětské vedení a Kominternu (1).

Gottwald se v kandidátském projevu na sjezdu přihlásil k radikální kritice československého státu, když jej označil za „výsledek imperialistické války, nikoliv dlouhodobého vývoje českého a slovenského národa“ (2). Výsledkem byl kromě nastavení nového kurzu také masivní odchod až 40 tisíc členů strany a následná kritika vyjádřená v prohlášení Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům, známém také jako Manifest sedmi (3). Jednalo se o vystoupení levicových spisovatelů kritizujících bolševizující obrat KSČ.

 

(1) Petr ANEV, Komunistická opozice 1929–1932. Paměť a dějiny 2019, ročník XIII., číslo 4, s. 60–72.
(2) Pavel KOSATÍK, Gottwaldovi muži, Praha 2004.
(3) Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům, 1929.

V. sjezd KSČ

V. sjezd KSČ bylo stranické shromáždění konané 18.–23. února 1929 v pražských Holešovicích. Jeho hlavním výsledkem bylo zvolení skupiny kolem Klementa Gottwalda do čela strany (tzv. karlínští hoši) a porážka frakce zakládající stranu počátkem 20. let, která byla označena za oportunistickou. Gottwaldovo vedení se následně vyznačovalo pevnější vazbou na sovětské vedení a Kominternu (1).

Gottwald se v kandidátském projevu na sjezdu přihlásil k radikální kritice československého státu, když jej označil za „výsledek imperialistické války, nikoliv dlouhodobého vývoje českého a slovenského národa“ (2). Výsledkem byl kromě nastavení nového kurzu také masivní odchod až 40 tisíc členů strany a následná kritika vyjádřená v prohlášení Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům, známém také jako Manifest sedmi (3). Jednalo se o vystoupení levicových spisovatelů kritizujících bolševizující obrat KSČ.

 

(1) Petr ANEV, Komunistická opozice 1929–1932. Paměť a dějiny 2019, ročník XIII., číslo 4, s. 60–72.
(2) Pavel KOSATÍK, Gottwaldovi muži, Praha 2004.
(3) Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům, 1929.