Třetí cesta

Třetí cesta byla politická a ekonomická centristická koncepce, která představovala alternativu k levicovému redistributivnímu a direktivnímu hospodářství a zároveň k pravicovému otevřenému trhu. Základními nositeli byly západní sociálnědemokratické politické strany vládnoucí v liberálně-demokratických společnostech, zejména Labour Party Tonyho Blaira ve Velké Británii nebo částečně Demokratická strana pod vedením Billa Clintona v USA (1).

Tony Blair, který je dodnes pokládán za klíčového politika uvádějící v praxi program Třetí cesty, se koncepcí inspiroval u australské progresivní levice. Mezi základní hodnoty patří decentralizace moci, snaha o vyrovnaný státní rozpočet nebo klíčové propojení státního a podnikatelského sektoru (2). Politicky je spojena s centristickou snahou politických stran o snížení ideologické zátěže a odmítnutí dogmatických pravidel klasické levice a pravice. Nejčastěji je kritizována populistickými stranami za absenci vyhraněně politického programu.

 

(1) Helen HAUGH – Michael KITSON, „The Third Way and the third sector: New Labour’s economic policy and the social economy. Cambridge journal of economics 2007, vol. 31, issue 6, s. 973–994.
(2) Anthony GIDDENS, Třetí cesta. Obnova sociální demokracie, Praha 2001.

Třetí cesta

Třetí cesta byla politická a ekonomická centristická koncepce, která představovala alternativu k levicovému redistributivnímu a direktivnímu hospodářství a zároveň k pravicovému otevřenému trhu. Základními nositeli byly západní sociálnědemokratické politické strany vládnoucí v liberálně-demokratických společnostech, zejména Labour Party Tonyho Blaira ve Velké Británii nebo částečně Demokratická strana pod vedením Billa Clintona v USA (1).

Tony Blair, který je dodnes pokládán za klíčového politika uvádějící v praxi program Třetí cesty, se koncepcí inspiroval u australské progresivní levice. Mezi základní hodnoty patří decentralizace moci, snaha o vyrovnaný státní rozpočet nebo klíčové propojení státního a podnikatelského sektoru (2). Politicky je spojena s centristickou snahou politických stran o snížení ideologické zátěže a odmítnutí dogmatických pravidel klasické levice a pravice. Nejčastěji je kritizována populistickými stranami za absenci vyhraněně politického programu.

 

(1) Helen HAUGH – Michael KITSON, „The Third Way and the third sector: New Labour’s economic policy and the social economy. Cambridge journal of economics 2007, vol. 31, issue 6, s. 973–994.
(2) Anthony GIDDENS, Třetí cesta. Obnova sociální demokracie, Praha 2001.