Světová odborová federace

Světová odborová federace, SOF (World Federation of Trade Unions, WFTU, Féderation Syndicale Mondiale, FSM), prokomunistická odborová internacionála.

Světová odborová federace byla založena v roce 1945 jako součást protihitlerovské koalice a jejích snah o nové poválečné uspořádání světa. Sdružovala prakticky všechny významné odborové ústředny s výjimkou americké AFL. Jako všechny odborové internacionály sdružovala SOF kromě národních centrál i odvětvově vymezené svazy.

Když vedení SOF odmítlo podpořit Marshallův plán, založili reformisté v lednu 1949 novou mezinárodní ústřednu – Mezinárodní konfederaci svobodných odborů (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU).  Později opustily SOF i další centrály, např. jugoslávská nebo čínská, když se jejich vlády dostaly do sporu se SSSR. Ze západoevropských zemí zůstávaly členem SOF jen dvě významné odborové centrály (francouzská CGT a italská CGIL), jinak její členskou základnu představovali v drtivé většině odboráři z východoevropských socialistických zemí (50% jen ze SSSR). Kromě toho SOF sdružovala i velký počet odborových organizací z třetího světa, pochopitelně nepříliš početných a silných. Tak se SOF stala vlastně jasně prokomunistickou organizací, pokračovatelkou Rudé odborové internacionály.

Československé odbory – Revoluční odborové hnutí – působily v SOF od samého počátku jako velmi aktivní člen. ROH poskytlo významnou pomoc při stěhování SOF z jejího prvního sídla v Paříži, odkud ji francouzská vláda vypověděla v roce 1951, do Vídně a 1956 z Vídně do Prahy, která zůstala sídlem sekretariátu SOF až do roku 2006 – bez ohledu na skutečnost, že Ministerstvo vnitra ČSFR odňalo r. 1991 SOF povolení mít sídlo na území republiky a vyvíjet zde činnost a že nové, demokratické odbory v Československu přerušily se SOF styky.

Rozpad SSSR a pád komunistických režimů v Evropě zahájil úpadek SOF. Z něho se částečně vzpamatovala na svém 15. sjezdu v Havaně v roce 2005. Sekretariát byl roku 2006 přeložen do Atén. K SOF se hlásí ještě několik odborových organizací v Evropě, těžiště činnosti se nicméně jednoznačně přesunulo do třetího světa.

 

Literatura:
35 let práce a bojů Světové odborové federace, Praha 1935.
WFTU [online] [cit. 16. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.wftucentral.org/

Světová odborová federace

Světová odborová federace, SOF (World Federation of Trade Unions, WFTU, Féderation Syndicale Mondiale, FSM), prokomunistická odborová internacionála.

Světová odborová federace byla založena v roce 1945 jako součást protihitlerovské koalice a jejích snah o nové poválečné uspořádání světa. Sdružovala prakticky všechny významné odborové ústředny s výjimkou americké AFL. Jako všechny odborové internacionály sdružovala SOF kromě národních centrál i odvětvově vymezené svazy.

Když vedení SOF odmítlo podpořit Marshallův plán, založili reformisté v lednu 1949 novou mezinárodní ústřednu – Mezinárodní konfederaci svobodných odborů (International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU).  Později opustily SOF i další centrály, např. jugoslávská nebo čínská, když se jejich vlády dostaly do sporu se SSSR. Ze západoevropských zemí zůstávaly členem SOF jen dvě významné odborové centrály (francouzská CGT a italská CGIL), jinak její členskou základnu představovali v drtivé většině odboráři z východoevropských socialistických zemí (50% jen ze SSSR). Kromě toho SOF sdružovala i velký počet odborových organizací z třetího světa, pochopitelně nepříliš početných a silných. Tak se SOF stala vlastně jasně prokomunistickou organizací, pokračovatelkou Rudé odborové internacionály.

Československé odbory – Revoluční odborové hnutí – působily v SOF od samého počátku jako velmi aktivní člen. ROH poskytlo významnou pomoc při stěhování SOF z jejího prvního sídla v Paříži, odkud ji francouzská vláda vypověděla v roce 1951, do Vídně a 1956 z Vídně do Prahy, která zůstala sídlem sekretariátu SOF až do roku 2006 – bez ohledu na skutečnost, že Ministerstvo vnitra ČSFR odňalo r. 1991 SOF povolení mít sídlo na území republiky a vyvíjet zde činnost a že nové, demokratické odbory v Československu přerušily se SOF styky.

Rozpad SSSR a pád komunistických režimů v Evropě zahájil úpadek SOF. Z něho se částečně vzpamatovala na svém 15. sjezdu v Havaně v roce 2005. Sekretariát byl roku 2006 přeložen do Atén. K SOF se hlásí ještě několik odborových organizací v Evropě, těžiště činnosti se nicméně jednoznačně přesunulo do třetího světa.

 

Literatura:
35 let práce a bojů Světové odborové federace, Praha 1935.
WFTU [online] [cit. 16. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.wftucentral.org/