Šturc, Václav

Václav Šturc (1858–1939) byl prvním předsedou Komunistické strany Československa. V mládí působil v zahraničí a do Prahy se vrátil až jako dospělý. V období monarchie stál u zrodu československé sociální demokracie, byl jedním z klíčových představitelů boje za všeobecné volební právo v roce 1895. Po vnitřním rozkolu sociální demokracie a boji o Lidový dům byl na I. sjezdu zvolen předsedou KSČ. Tím zůstal do roku 1922, kdy ho ve funkci nahradil Alois Muna.

V prezidentské volbě v roce 1927 byl jedním z protikandidátů Tomáše Garrigua Masaryka. Šturc byl jedním z vysoce postavených komunistů, který byl od moci odstaven po Gottwaldově vítězství na V. sjezdu KSČ v roce 1929 (1). Gottwaldem byl ostře kritizován a následně ze strany vyloučen. Od té doby již nebyl politicky aktivní.

 

(1) Petr ZÍDEK, Milý a bodrý stařeček, in: Paměť a dějiny 2021, ročník XV., číslo 2, s. 7–16.

Šturc, Václav

Václav Šturc (1858–1939) byl prvním předsedou Komunistické strany Československa. V mládí působil v zahraničí a do Prahy se vrátil až jako dospělý. V období monarchie stál u zrodu československé sociální demokracie, byl jedním z klíčových představitelů boje za všeobecné volební právo v roce 1895. Po vnitřním rozkolu sociální demokracie a boji o Lidový dům byl na I. sjezdu zvolen předsedou KSČ. Tím zůstal do roku 1922, kdy ho ve funkci nahradil Alois Muna.

V prezidentské volbě v roce 1927 byl jedním z protikandidátů Tomáše Garrigua Masaryka. Šturc byl jedním z vysoce postavených komunistů, který byl od moci odstaven po Gottwaldově vítězství na V. sjezdu KSČ v roce 1929 (1). Gottwaldem byl ostře kritizován a následně ze strany vyloučen. Od té doby již nebyl politicky aktivní.

 

(1) Petr ZÍDEK, Milý a bodrý stařeček, in: Paměť a dějiny 2021, ročník XV., číslo 2, s. 7–16.