Společenská třída

Třídy je možné charakterizovat jednak relačně a jednak jejich vlastnictvím nebo absencí různými způsoby definovaných zdrojů, které mohou být přetaveny v kapitál. Sociolog kultury Pierre Bourdieu na konci sedmdesátých let 20. století v tomto ohledu rozčlenil především ekonomický a kulturní kapitál. Zatímco ekonomický kapitál souvisí s materiálním bohatstvím, kulturní kapitál se pak odvíjí od předpokladů k dosažení sociálního statusu a je založen na kompetencích pohybovat se v sociálním prostoru získaných socializací, na kulturním vybavení naučeném v rodině i na formálním vzdělání. Vedle těchto dvou forem Bourdieu ještě rozlišil kapitál sociální jako souhrn kontaktů a známostí. Relační perspektiva vedle toho vychází z definice třídy jako výsledku procesu formování a dezintegrace společenského vztahu odkazujícího k Marxovu pojetí a rozpracovanému na začátku šedesátých let především sociálním historikem Edwardem Palmerem Thompsonem. Socioložka Beverly Skeggs tento vztah na začátku 21. století pojala jako v zásadě jednosměrný proces exploatace, kolonizace a apropriace kulturně podmíněného chování, kulturních produktů nebo aktivit či artefaktů ze strany privilegovanějších vrstev populace.

Významným příspěvkem do debaty o třídní povaze státního socialismu i postsocialistické změny jsou pak přístupy vycházející z konceptu „nové třídy“ jugoslávského opozičního teoretika Milovana Đilase. Ten ve své práci vyzdvihl hned dvě třídy ustavené v zemích reálného socialismu, byrokracii a inteligenci. Jak v návaznosti na Đilase ukázali sociologové Lawrence King a Iván Szelenyi s rozlišením mezi různé zkušenosti Maďarska a Polska, v období stalinismu zastávala hegemonní pozici první skupina, od poloviny padesátých let se postupně emancipovali technokraté vycházející z inteligence. Těm se postupně dařilo přetavit politickou moc v kulturní kapitál založený na vzdělání. Velký význam měl v komunistické diktatuře třídní původ, a to především v jejích raných fázích. Szelenyi tvrdil ve spolupráci s dalšími sociology Gilem Eyalem a Eleanor Townsley v kontextu Sovětského svazu, že během pozdního státního socialismu přestal být dělnický původ podmínkou přístupu do nomenklatury. King a Szelenyi zachytili i tenze související s kritikou technokratů ze strany humanistických intelektuálů směřujících nejdříve proti revizionismu a po jejich neúspěchu pak k disidentství.

 

Literatura:
Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique social du jugement, Paris 1979.
Milovan DŽILAS, Nová třída, Curych 1977.
Edward Palmer THOMPSON, The Making of the English Working Class, London 1963.

Společenská třída

Třídy je možné charakterizovat jednak relačně a jednak jejich vlastnictvím nebo absencí různými způsoby definovaných zdrojů, které mohou být přetaveny v kapitál. Sociolog kultury Pierre Bourdieu na konci sedmdesátých let 20. století v tomto ohledu rozčlenil především ekonomický a kulturní kapitál. Zatímco ekonomický kapitál souvisí s materiálním bohatstvím, kulturní kapitál se pak odvíjí od předpokladů k dosažení sociálního statusu a je založen na kompetencích pohybovat se v sociálním prostoru získaných socializací, na kulturním vybavení naučeném v rodině i na formálním vzdělání. Vedle těchto dvou forem Bourdieu ještě rozlišil kapitál sociální jako souhrn kontaktů a známostí. Relační perspektiva vedle toho vychází z definice třídy jako výsledku procesu formování a dezintegrace společenského vztahu odkazujícího k Marxovu pojetí a rozpracovanému na začátku šedesátých let především sociálním historikem Edwardem Palmerem Thompsonem. Socioložka Beverly Skeggs tento vztah na začátku 21. století pojala jako v zásadě jednosměrný proces exploatace, kolonizace a apropriace kulturně podmíněného chování, kulturních produktů nebo aktivit či artefaktů ze strany privilegovanějších vrstev populace.

Významným příspěvkem do debaty o třídní povaze státního socialismu i postsocialistické změny jsou pak přístupy vycházející z konceptu „nové třídy“ jugoslávského opozičního teoretika Milovana Đilase. Ten ve své práci vyzdvihl hned dvě třídy ustavené v zemích reálného socialismu, byrokracii a inteligenci. Jak v návaznosti na Đilase ukázali sociologové Lawrence King a Iván Szelenyi s rozlišením mezi různé zkušenosti Maďarska a Polska, v období stalinismu zastávala hegemonní pozici první skupina, od poloviny padesátých let se postupně emancipovali technokraté vycházející z inteligence. Těm se postupně dařilo přetavit politickou moc v kulturní kapitál založený na vzdělání. Velký význam měl v komunistické diktatuře třídní původ, a to především v jejích raných fázích. Szelenyi tvrdil ve spolupráci s dalšími sociology Gilem Eyalem a Eleanor Townsley v kontextu Sovětského svazu, že během pozdního státního socialismu přestal být dělnický původ podmínkou přístupu do nomenklatury. King a Szelenyi zachytili i tenze související s kritikou technokratů ze strany humanistických intelektuálů směřujících nejdříve proti revizionismu a po jejich neúspěchu pak k disidentství.

 

Literatura:
Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique social du jugement, Paris 1979.
Milovan DŽILAS, Nová třída, Curych 1977.
Edward Palmer THOMPSON, The Making of the English Working Class, London 1963.