Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže byla organizace dětí a mládeže v letech 1970–1990.

V roce 1968 se Československý svaz mládeže (ČSM) rozpadl na několik organizací. K opětovnému sjednocení došlo až v listopadu 1970, kdy vznikla nová, masová organizace – Socialistický svaz mládeže (SSM), sdružující mládež mezi 15 a 35 lety. Jeho součástí byla i Pionýrská organizace pro děti do 15 let.

Mnoho mladých lidí chápalo členství v SSM jen jako nutný kádrový předpoklad ke studiu na vysoké škole či postupu v zaměstnání. Není divu, že si funkcionáři SSM neustále stěžovali na pasivitu členstva. Stejně jako ČSM se i SSM snažil získat mládež pro pomoc národnímu hospodářství, zároveň ale také (a zřejmě ve větší míře) nabízel mládeži různé příležitosti pro trávení volného času – zájezdy, organizované Cestovní kanceláří mládeže, sportovní podniky a jiné zájmové akce. To kladlo velké nároky na majetek svazu a schopnosti jeho zaměstnanců a funkcionářů.

Nejpozoruhodnější činností, nad níž převzal SSM patronát, bylo hnutí Brontosaurus. Ani toto hnutí na ochranu životního prostředí nepřekročilo hranice, vymezené KSČ, ale přesto představovalo příležitost setkat se s neobvyklými názory. Snaha zaujmout mladou generaci se projevila i v přístupu k moderní hudbě, resp. k některým festivalům, které SSM organizoval, zejména k Portě a Rockfestu.

SSM vždy uznával primát KSČ, v polovině osmdesátých let ale začal konkrétní politiku KSČ zpochybňovat a vyžadoval modernizaci po vzoru sovětské přestavby. Do konfliktu s KSČ nešel, ale otevíral možnosti spolupráce s různými neformálními aktivitami zejména ve vysokoškolském prostředí. Vyvrcholení tohoto vývoje pak představovalo odsouzení policejního zákroku na Národní třídě 17. listopadu 1989 a další kroky vedoucí k navázání dialogu mezi komunistickou mocí a opozicí. O zániku organizace rozhodli delegáti mimořádného sjezdu v lednu 1990. Nástupcem SSM se stal Svaz mladých.

 

Literatura:
Christiane BRENNER, „Aber unsere Zeit hat ihre neue Romantik“. Der Sozialistische Jugendverband in der Tschechoslowakei (1970–1989), in: Christiane BRENNER – Karl BRAUN – Tomáš KASPER (eds.), Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918–1989). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee von 7. bis 10. November 2013, Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 36, 2016, s. 359–387.
Petr GAL, Hnutí Brontosaurus – environmentální ideologie organizace, Brno 2013 (bakalářská práce).

 

Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže byla organizace dětí a mládeže v letech 1970–1990.

V roce 1968 se Československý svaz mládeže (ČSM) rozpadl na několik organizací. K opětovnému sjednocení došlo až v listopadu 1970, kdy vznikla nová, masová organizace – Socialistický svaz mládeže (SSM), sdružující mládež mezi 15 a 35 lety. Jeho součástí byla i Pionýrská organizace pro děti do 15 let.

Mnoho mladých lidí chápalo členství v SSM jen jako nutný kádrový předpoklad ke studiu na vysoké škole či postupu v zaměstnání. Není divu, že si funkcionáři SSM neustále stěžovali na pasivitu členstva. Stejně jako ČSM se i SSM snažil získat mládež pro pomoc národnímu hospodářství, zároveň ale také (a zřejmě ve větší míře) nabízel mládeži různé příležitosti pro trávení volného času – zájezdy, organizované Cestovní kanceláří mládeže, sportovní podniky a jiné zájmové akce. To kladlo velké nároky na majetek svazu a schopnosti jeho zaměstnanců a funkcionářů.

Nejpozoruhodnější činností, nad níž převzal SSM patronát, bylo hnutí Brontosaurus. Ani toto hnutí na ochranu životního prostředí nepřekročilo hranice, vymezené KSČ, ale přesto představovalo příležitost setkat se s neobvyklými názory. Snaha zaujmout mladou generaci se projevila i v přístupu k moderní hudbě, resp. k některým festivalům, které SSM organizoval, zejména k Portě a Rockfestu.

SSM vždy uznával primát KSČ, v polovině osmdesátých let ale začal konkrétní politiku KSČ zpochybňovat a vyžadoval modernizaci po vzoru sovětské přestavby. Do konfliktu s KSČ nešel, ale otevíral možnosti spolupráce s různými neformálními aktivitami zejména ve vysokoškolském prostředí. Vyvrcholení tohoto vývoje pak představovalo odsouzení policejního zákroku na Národní třídě 17. listopadu 1989 a další kroky vedoucí k navázání dialogu mezi komunistickou mocí a opozicí. O zániku organizace rozhodli delegáti mimořádného sjezdu v lednu 1990. Nástupcem SSM se stal Svaz mladých.

 

Literatura:
Christiane BRENNER, „Aber unsere Zeit hat ihre neue Romantik“. Der Sozialistische Jugendverband in der Tschechoslowakei (1970–1989), in: Christiane BRENNER – Karl BRAUN – Tomáš KASPER (eds.), Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918–1989). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee von 7. bis 10. November 2013, Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 36, 2016, s. 359–387.
Petr GAL, Hnutí Brontosaurus – environmentální ideologie organizace, Brno 2013 (bakalářská práce).