Pionýrská organizace

Pionýrská organizace byl zastřešující orgán pionýrského hnutí fungující nejdříve pod hlavičkou Československého svazu mládeže a po jejím rozpadu v průběhu obrodného procesu pod nástupnickým Socialistickým svazem mládeže.

Pionýrská organizace Československého svazu mládeže vznikla v roce 1950 na I. sjezdu ČMS. Se zákazem Junáka a dalších mládežnických organizací se měli členové přeregistrovat právě do vzniklé Pionýrské organizace, čímž se organizování mládeže v podstatě monopolizovalo. V 60. letech se však PO rozpadla na řadu mládežnických organizací navazujících na období před únorem 1948. To se změnilo s rokem 1970, kdy se opětovně monopolizovalo organizování mládeže pod kontrolu KSČ v právě vzniklém Svazu socialistické mládeže a jeho jednotné Pionýrské organizaci.

PO organizovala děti ve věku od 6 do 15 let a připravovala je na vstup do dalších organizačních struktur strany. Pionýr organizoval tábory, publikoval vlastní tiskoviny, za zájmovou a odbornou činnost uděloval odznaky a pod PO byly organizovány nejrůznější akce od stranických a státních oslav po soutěže jako Cesta za rudou hvězdou.

Členství v pionýru bylo masové, takřka automatické a sledovalo postupnou logiku od členství v jiskrách, pionýru, SSM až následně vstup do KSČ. V roce 1978 bylo členem pionýra 73,2 % dětí (1). Po roce 1989 prošlo transformací, kdy se zbavilo vazby na komunistickou stranu a existuje dodnes.

 

(1) Otto MOLÍK, Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu: (stručný nástin vývoje v letech 1945–1978), Praha 1979, s. 230.
Literatura:
Jiří KNAPÍK, Pionýři, malované děti?: Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968), Praha 2022.
Jiří KNAPÍK – Martin FRANC, Mezi pionýrským šátkem a mopedem: děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970, Praha 2018.
Otto MOLÍK, Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu: (stručný nástin vývoje v letech 1945–1978), Praha 1979.

Pionýrská organizace

Pionýrská organizace byl zastřešující orgán pionýrského hnutí fungující nejdříve pod hlavičkou Československého svazu mládeže a po jejím rozpadu v průběhu obrodného procesu pod nástupnickým Socialistickým svazem mládeže.

Pionýrská organizace Československého svazu mládeže vznikla v roce 1950 na I. sjezdu ČMS. Se zákazem Junáka a dalších mládežnických organizací se měli členové přeregistrovat právě do vzniklé Pionýrské organizace, čímž se organizování mládeže v podstatě monopolizovalo. V 60. letech se však PO rozpadla na řadu mládežnických organizací navazujících na období před únorem 1948. To se změnilo s rokem 1970, kdy se opětovně monopolizovalo organizování mládeže pod kontrolu KSČ v právě vzniklém Svazu socialistické mládeže a jeho jednotné Pionýrské organizaci.

PO organizovala děti ve věku od 6 do 15 let a připravovala je na vstup do dalších organizačních struktur strany. Pionýr organizoval tábory, publikoval vlastní tiskoviny, za zájmovou a odbornou činnost uděloval odznaky a pod PO byly organizovány nejrůznější akce od stranických a státních oslav po soutěže jako Cesta za rudou hvězdou.

Členství v pionýru bylo masové, takřka automatické a sledovalo postupnou logiku od členství v jiskrách, pionýru, SSM až následně vstup do KSČ. V roce 1978 bylo členem pionýra 73,2 % dětí (1). Po roce 1989 prošlo transformací, kdy se zbavilo vazby na komunistickou stranu a existuje dodnes.

 

(1) Otto MOLÍK, Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu: (stručný nástin vývoje v letech 1945–1978), Praha 1979, s. 230.
Literatura:
Jiří KNAPÍK, Pionýři, malované děti?: Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968), Praha 2022.
Jiří KNAPÍK – Martin FRANC, Mezi pionýrským šátkem a mopedem: děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970, Praha 2018.
Otto MOLÍK, Kapitoly z historie Pionýrské organizace v Československu: (stručný nástin vývoje v letech 1945–1978), Praha 1979.