Pětiletka

Pětiletka byl pravidelný ekonomický koncept socialistických států vyznačující se důrazem na direktivní hospodářství plánované státem. Na rozdíl od státního rozpočtu znamenal dlouhodobější plán, zároveň však obsahoval podrobně vymezené podmínky a cíle národního hospodářství. Schvalován byl nejvyššími politickými orgány státu, v případě SSSR byl první plán realizován v letech 1929–1932 a navazoval na Leninovu Národní ekonomickou politiku (1).

V Československu byl první pětiletý plán představen po únorovém převratu v roce 1949. Obsahoval hlavní cíle přechodu ke kolektivizaci zemědělství a militarizaci nového totalitního režimu. Jeho podoba byla počátkem 50. let ovlivněna rozsáhlou měnovou reformou.

V současné době se pětileté plány dochovaly v komunistických zemích, například ve Vietnamu nebo Čínské lidové republice (2), kde tvoří základní ekonomický rámec plánovaného hospodářství.

 

(1) Lewin MOSHE, Society and the Stalinist state in the period of the Five Year Plans. Social History 1.2 (1976): 139–175.
(2) Hu AN-GANG. The Five-Year Plan: A new tool for energy saving and emissions reduction in China. Advances in Climate Change Research 7.4 (2016): 222–228.

 

Pětiletka

Pětiletka byl pravidelný ekonomický koncept socialistických států vyznačující se důrazem na direktivní hospodářství plánované státem. Na rozdíl od státního rozpočtu znamenal dlouhodobější plán, zároveň však obsahoval podrobně vymezené podmínky a cíle národního hospodářství. Schvalován byl nejvyššími politickými orgány státu, v případě SSSR byl první plán realizován v letech 1929–1932 a navazoval na Leninovu Národní ekonomickou politiku (1).

V Československu byl první pětiletý plán představen po únorovém převratu v roce 1949. Obsahoval hlavní cíle přechodu ke kolektivizaci zemědělství a militarizaci nového totalitního režimu. Jeho podoba byla počátkem 50. let ovlivněna rozsáhlou měnovou reformou.

V současné době se pětileté plány dochovaly v komunistických zemích, například ve Vietnamu nebo Čínské lidové republice (2), kde tvoří základní ekonomický rámec plánovaného hospodářství.

 

(1) Lewin MOSHE, Society and the Stalinist state in the period of the Five Year Plans. Social History 1.2 (1976): 139–175.
(2) Hu AN-GANG. The Five-Year Plan: A new tool for energy saving and emissions reduction in China. Advances in Climate Change Research 7.4 (2016): 222–228.