Národní fronta

Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení politických stran a dalších subjektů legálně působících v Československu v letech 1945–1990. Spolupráce byla vymezena v Košickém vládním programu v březnu 1945, kde byla popsána jako kooperace stran na vládní úrovni. V době své existence doznalo její složení několika změn, zejména po únorovém převratu v roce 1948.

Zpočátku byly součástí Národní fronty všechny politické síly obnovené v zemi po druhé světové válce: Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana, Československá sociální demokracie, Komunistická strana Slovenska, Strana slobody a Strana práce. Po únorovém převratu se přetransformovala v Obrozenou Národní frontu, v rámci níž zesílilo vedoucí postavení KSČ a některé strany přímo zákazem, potažmo sloučením s KSČ de facto přestaly existovat.

Součástí Národní fronty byly kromě politických stran také postupně vytvářené organizace zájmových skupin, například Svaz požární ochrany, Socialistický svaz mládeže nebo Český rybářský svaz.

Národní fronta

Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení politických stran a dalších subjektů legálně působících v Československu v letech 1945–1990. Spolupráce byla vymezena v Košickém vládním programu v březnu 1945, kde byla popsána jako kooperace stran na vládní úrovni. V době své existence doznalo její složení několika změn, zejména po únorovém převratu v roce 1948.

Zpočátku byly součástí Národní fronty všechny politické síly obnovené v zemi po druhé světové válce: Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Demokratická strana, Československá sociální demokracie, Komunistická strana Slovenska, Strana slobody a Strana práce. Po únorovém převratu se přetransformovala v Obrozenou Národní frontu, v rámci níž zesílilo vedoucí postavení KSČ a některé strany přímo zákazem, potažmo sloučením s KSČ de facto přestaly existovat.

Součástí Národní fronty byly kromě politických stran také postupně vytvářené organizace zájmových skupin, například Svaz požární ochrany, Socialistický svaz mládeže nebo Český rybářský svaz.