Sbírkový fond Modely

Sbírkový fond Modely Sbírky MDH zahrnuje soubory modelů strojů a zařízení, dopravních prostředků, architektury apod., které byly převážně darovány při různých příležitostech prezidentům republiky nebo institucím, a makety vytvořené pro expoziční účely MKG a MVIL.

Sbírkový fond Modely

Sbírkový fond Modely Sbírky MDH zahrnuje soubory modelů strojů a zařízení, dopravních prostředků, architektury apod., které byly převážně darovány při různých příležitostech prezidentům republiky nebo institucím, a makety vytvořené pro expoziční účely MKG a MVIL.