Levicový extrémismus

Levicový extrémismus je radikální politický proud prosazující myšlenky a ideologie levicové politiky, například radikálních forem marxismu, komunismu, trockismu a anarchismu. Základním společným cílem levicového extrémismu je nastolení beztřídní společnosti, odstranění kapitalismu a potrestání ideových odpůrců. Levicově-extrémistická strana se vyznačuje svou heterogenitou, protože v sobě soustřeďuje širokou škálu různých hnutí, politických stran a myšlenkových hledisek (1).

Levicový extrémismus se vyznačuje odporem k demokratické společnosti a je většinou artikulován skrze politické strany, sociální hnutí nebo subkultury (2). Obecně se má za to, že je nejvlivnější v zemích se státní komunistickou ideologií. Nejčastěji se objevuje v rámci komunistických stran a anarchistických sociálních hnutí.

 

(1) Left-wing extremism in: Verfassungsschutz [online] [cit. 12.11. 2022]. Dostupné z:  https://www.verfassungsschutz.de/EN/topics/left-wing-extremism/left-wing-extremism_node.html  
(2) Martin BASTL, Krajní pravice a krajní levice v ČR, Praha 2011.

Levicový extrémismus

Levicový extrémismus je radikální politický proud prosazující myšlenky a ideologie levicové politiky, například radikálních forem marxismu, komunismu, trockismu a anarchismu. Základním společným cílem levicového extrémismu je nastolení beztřídní společnosti, odstranění kapitalismu a potrestání ideových odpůrců. Levicově-extrémistická strana se vyznačuje svou heterogenitou, protože v sobě soustřeďuje širokou škálu různých hnutí, politických stran a myšlenkových hledisek (1).

Levicový extrémismus se vyznačuje odporem k demokratické společnosti a je většinou artikulován skrze politické strany, sociální hnutí nebo subkultury (2). Obecně se má za to, že je nejvlivnější v zemích se státní komunistickou ideologií. Nejčastěji se objevuje v rámci komunistických stran a anarchistických sociálních hnutí.

 

(1) Left-wing extremism in: Verfassungsschutz [online] [cit. 12.11. 2022]. Dostupné z:  https://www.verfassungsschutz.de/EN/topics/left-wing-extremism/left-wing-extremism_node.html  
(2) Martin BASTL, Krajní pravice a krajní levice v ČR, Praha 2011.