Kreibich, Karel

Karel Kreibich (1883–1966) byl českoněmecký sociálnědemokratický a komunistický politik, novinář a diplomat. Narodil se v severočeském Cvikově a absolvoval Obchodní akademii v Ústí nad Labem. Následně se zapojil do dění v německorakouské sociální demokracii a stal se jednou z čelních postav tzv. Liberecké levice, která měla ideově blízko k levici říšskoněmecké strany. Po první světové válce se přes prvotní podporu iredentistické provincie Německé Čechy stal jedním z čelních představitelů nově založené KSČ a působil jako její zástupce také v Národním shromáždění. Jeho vliv ve straně se umenšoval po jeho nesouhlasu s politikou Kominterny v polovině 20. let i s jeho následným pobytem v Moskvě. Po svém návratu do ČSR ve 30. letech byl za stranu zvolen senátorem, za druhé světové války se v londýnském exilu stal jediným čs. Němcem ve Státní radě. Začátkem 50. let krátce působil jako velvyslanec ČSR v SSSR, po návratu do Prahy však začal postupně ostře kritizovat okolnosti politických procesů v zemi a roli KSČ v nich.

 

Literatura:
Vítězslav SOMMER, Karel Kreibich, in: Petr ANEV – Matěj BÍLÝ (eds.), Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), Praha 2018, s. 664–668.

 

Kreibich, Karel

Karel Kreibich (1883–1966) byl českoněmecký sociálnědemokratický a komunistický politik, novinář a diplomat. Narodil se v severočeském Cvikově a absolvoval Obchodní akademii v Ústí nad Labem. Následně se zapojil do dění v německorakouské sociální demokracii a stal se jednou z čelních postav tzv. Liberecké levice, která měla ideově blízko k levici říšskoněmecké strany. Po první světové válce se přes prvotní podporu iredentistické provincie Německé Čechy stal jedním z čelních představitelů nově založené KSČ a působil jako její zástupce také v Národním shromáždění. Jeho vliv ve straně se umenšoval po jeho nesouhlasu s politikou Kominterny v polovině 20. let i s jeho následným pobytem v Moskvě. Po svém návratu do ČSR ve 30. letech byl za stranu zvolen senátorem, za druhé světové války se v londýnském exilu stal jediným čs. Němcem ve Státní radě. Začátkem 50. let krátce působil jako velvyslanec ČSR v SSSR, po návratu do Prahy však začal postupně ostře kritizovat okolnosti politických procesů v zemi a roli KSČ v nich.

 

Literatura:
Vítězslav SOMMER, Karel Kreibich, in: Petr ANEV – Matěj BÍLÝ (eds.), Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989), Praha 2018, s. 664–668.