Komunistická internacionála

Komunistická internacionála (zkráceně též Kominterna) byla mezinárodní organizace komunistických a dalších radikálně levicových stran působící v první polovině 20. století. Prapůvod měla v prvních mezinárodních sdruženích dělnických a levicových stran a frakcí založených Karlem Marxem v 60. letech 19. století a následně znovu na přelomu 19. a 20. století. Proto bývá někdy označována jako „třetí internacionála“.

Jejím hlavním účelem bylo rozšíření bolševické revoluce po celém světě. Tato myšlenka vycházela z leninistického příspěvku k Marxově koncepci komunismu. Podmínkou pro členství politické strany bylo splnění 21 bodů, mezi které patřil například primát diktatury proletariátu, systematická agitace a propaganda nebo přijetí radikálně levicových idejí komunismu (1). Na prvním kongresu v roce 1920 bylo za členy 19 převážně evropských politických stran a dalších 16 skupin, které tento status v této době neměly (včetně KSČ) (2).

Za dobu své existence prošla několika proměnami, definitivně rozpuštěna byla po Stalinově smrti.

 

(1) Dvacet jedna podmínek, 1920. 
(2) First Congress of the Communist International: Protocol, 1920.

Komunistická internacionála

Komunistická internacionála (zkráceně též Kominterna) byla mezinárodní organizace komunistických a dalších radikálně levicových stran působící v první polovině 20. století. Prapůvod měla v prvních mezinárodních sdruženích dělnických a levicových stran a frakcí založených Karlem Marxem v 60. letech 19. století a následně znovu na přelomu 19. a 20. století. Proto bývá někdy označována jako „třetí internacionála“.

Jejím hlavním účelem bylo rozšíření bolševické revoluce po celém světě. Tato myšlenka vycházela z leninistického příspěvku k Marxově koncepci komunismu. Podmínkou pro členství politické strany bylo splnění 21 bodů, mezi které patřil například primát diktatury proletariátu, systematická agitace a propaganda nebo přijetí radikálně levicových idejí komunismu (1). Na prvním kongresu v roce 1920 bylo za členy 19 převážně evropských politických stran a dalších 16 skupin, které tento status v této době neměly (včetně KSČ) (2).

Za dobu své existence prošla několika proměnami, definitivně rozpuštěna byla po Stalinově smrti.

 

(1) Dvacet jedna podmínek, 1920. 
(2) First Congress of the Communist International: Protocol, 1920.