Kolekce brožur Muzea dělnického hnutí

Jedná se o obsáhlý a žánrově mnohovrstevnatý soubor tiskovin. Základem kolekce je sbírka brožur Muzea Klementa Gottwalda, doplněná v malém množství o podobné dokumenty ze sbírek Muzea V. I. Lenina a Julia Fučíka. Obsah původní sbírky brožur Muzea Klementa Gottwalda zcela odpovídá metodice sbírkotvorné činnosti tohoto muzea z poloviny 70. let, která stanovila tyto tři základní tematické okruhy: 1. revoluční dělnické hnutí (1848–1921), 2. dějiny KSČ, činnost KSČ, její internacionální vztahy (1921–1945), 3. období budování socialismu v ČSSR (po roce 1945).(1) Při převzetí a zpracování tiskovin Národním muzeum byla sbírka doplněná o charakterově podobné tiskoviny z ostatních dvou výše uvedených muzeí, včetně několika málo tisků z 90. let a počátku 20. století, věnujících se zejména KSČM.

V časovém rozsahu od konce 19. století do 90. let kolekce brožur mapuje politický a společenský život, státní propagandu, propagandu a ideologii politických stran (nejvíce KSČ) či dějiny dělnického hnutí. Kolekce rovněž obsahuje podobně zaměřené zahraniční tiskoviny.  Její zpracování a následná katalogizace proběhla v letech 2017–2020. Čítá více než 25 000 položek, přičemž v ní lze nalézt tiskoviny unikátní na poměry českých knihoven a paměťových institucí. Orientace v kolekci je díky vytvořenému klíči poměrně jednoduchá a badatel tak může snadno zjistit případnou přínosnost kolekce pro jeho výzkum (2).

 

(1) Martin JELÍNEK, Kolekce brožur Sbírky Muzea dělnického hnutí — původ, zpracování a badatelské možnost, Historie – Otázky – Problémy, roč. 12, č. 1/2020, s. 146
(2) Martin JELÍNEK, Kolekce brožur Sbírky Muzea dělnického hnutí — původ, zpracování a badatelské možnost, Historie – Otázky – Problémy, roč. 12, č. 1/2020, s. 154-155.

Kolekce brožur Muzea dělnického hnutí

Jedná se o obsáhlý a žánrově mnohovrstevnatý soubor tiskovin. Základem kolekce je sbírka brožur Muzea Klementa Gottwalda, doplněná v malém množství o podobné dokumenty ze sbírek Muzea V. I. Lenina a Julia Fučíka. Obsah původní sbírky brožur Muzea Klementa Gottwalda zcela odpovídá metodice sbírkotvorné činnosti tohoto muzea z poloviny 70. let, která stanovila tyto tři základní tematické okruhy: 1. revoluční dělnické hnutí (1848–1921), 2. dějiny KSČ, činnost KSČ, její internacionální vztahy (1921–1945), 3. období budování socialismu v ČSSR (po roce 1945).(1) Při převzetí a zpracování tiskovin Národním muzeum byla sbírka doplněná o charakterově podobné tiskoviny z ostatních dvou výše uvedených muzeí, včetně několika málo tisků z 90. let a počátku 20. století, věnujících se zejména KSČM.

V časovém rozsahu od konce 19. století do 90. let kolekce brožur mapuje politický a společenský život, státní propagandu, propagandu a ideologii politických stran (nejvíce KSČ) či dějiny dělnického hnutí. Kolekce rovněž obsahuje podobně zaměřené zahraniční tiskoviny.  Její zpracování a následná katalogizace proběhla v letech 2017–2020. Čítá více než 25 000 položek, přičemž v ní lze nalézt tiskoviny unikátní na poměry českých knihoven a paměťových institucí. Orientace v kolekci je díky vytvořenému klíči poměrně jednoduchá a badatel tak může snadno zjistit případnou přínosnost kolekce pro jeho výzkum (2).

 

(1) Martin JELÍNEK, Kolekce brožur Sbírky Muzea dělnického hnutí — původ, zpracování a badatelské možnost, Historie – Otázky – Problémy, roč. 12, č. 1/2020, s. 146
(2) Martin JELÍNEK, Kolekce brožur Sbírky Muzea dělnického hnutí — původ, zpracování a badatelské možnost, Historie – Otázky – Problémy, roč. 12, č. 1/2020, s. 154-155.