Šverma, Jan

Jan Šverma (1901–1944) byl komunistický politik a novinář. Již v roce 1921, kdy vznikla Komunistická strana Československa, se stal jedním z důležitých spolupracovníků Klementa Gottwalda. Působil na čelních místech mládežnických organizací spojených s komunistickou stranou, ve 20. letech také začal publikovat v Rudém právu (1). Po převzetí strany skupinou tzv. karlínských kluků v roce 1929 se stal členem ÚV KSČ, čímž zásadně posílil svůj vliv. V roce 1935 byl za stranu zvolen do Národního shromáždění.

V letech 1934–1938 se výrazně podílel na činnosti strany, moskevskou centrálou byl označen za pravicového oportunistu. I přes kritiku však v nejvyšším vedení zůstal a v letech 1936-1938 působil jako šéfredaktor Rudého práva. Za druhé světové války byl spolu s dalšími činovníky strany v moskevské emigraci. Zemřel v listopadu 1944 za dosud nevyjasněných okolností, když byl spolu s Rudolfem Slánským vyslán na Slovensko, aby se podílel na hladkém průběhu slovenského národního povstání.

 

(1) Jan SUCHL, Novinář Jan Šverma, Praha 1981.

 

Šverma, Jan

Jan Šverma (1901–1944) byl komunistický politik a novinář. Již v roce 1921, kdy vznikla Komunistická strana Československa, se stal jedním z důležitých spolupracovníků Klementa Gottwalda. Působil na čelních místech mládežnických organizací spojených s komunistickou stranou, ve 20. letech také začal publikovat v Rudém právu (1). Po převzetí strany skupinou tzv. karlínských kluků v roce 1929 se stal členem ÚV KSČ, čímž zásadně posílil svůj vliv. V roce 1935 byl za stranu zvolen do Národního shromáždění.

V letech 1934–1938 se výrazně podílel na činnosti strany, moskevskou centrálou byl označen za pravicového oportunistu. I přes kritiku však v nejvyšším vedení zůstal a v letech 1936-1938 působil jako šéfredaktor Rudého práva. Za druhé světové války byl spolu s dalšími činovníky strany v moskevské emigraci. Zemřel v listopadu 1944 za dosud nevyjasněných okolností, když byl spolu s Rudolfem Slánským vyslán na Slovensko, aby se podílel na hladkém průběhu slovenského národního povstání.

 

(1) Jan SUCHL, Novinář Jan Šverma, Praha 1981.