Husák, Gustáv

Gustáv Husák (1913–1991) byl jedním z předních politiků Komunistické strany Československa, v letech 1975–1989 prezidentem Československé socialistické republiky. Narodil se do dělnické rodiny a za první republiky vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (1). V té době se rovněž začal angažovat v komunistickém hnutí. Během války se pak podílel na odporu proti nacistickému režimu.

Po válce krátce působil jako předseda slovenského Sboru pověřenců, ovšem počátkem 50. let byl souzen v procesu s tzv. buržoazními nacionalisty a až do roku 1960 vězněn. V 60. letech a období tzv. Pražského jara byl jedním ze stoupenců reformního proudu uvnitř KSČ, po srpnové invazi v roce 1968 se však rychle stal jednou z vedoucích osobností tzv. normalizace. Generálním tajemníkem KSČ se stal v roce 1971 a o čtyři roky později byl zvolen prezidentem republiky.

Ve funkci generálního tajemníka strany byl v roce 1987 vystřídán Milošem Jakešem, prezidentem pak zůstal do prosince roku 1989, kdy se jeho nástupcem zvoleným parlamentní volbou stal Václav Havel.

 

(1) Michal MACHÁČEK, Gustáv Husák, Praha 2019.

 

Husák, Gustáv

Gustáv Husák (1913–1991) byl jedním z předních politiků Komunistické strany Československa, v letech 1975–1989 prezidentem Československé socialistické republiky. Narodil se do dělnické rodiny a za první republiky vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (1). V té době se rovněž začal angažovat v komunistickém hnutí. Během války se pak podílel na odporu proti nacistickému režimu.

Po válce krátce působil jako předseda slovenského Sboru pověřenců, ovšem počátkem 50. let byl souzen v procesu s tzv. buržoazními nacionalisty a až do roku 1960 vězněn. V 60. letech a období tzv. Pražského jara byl jedním ze stoupenců reformního proudu uvnitř KSČ, po srpnové invazi v roce 1968 se však rychle stal jednou z vedoucích osobností tzv. normalizace. Generálním tajemníkem KSČ se stal v roce 1971 a o čtyři roky později byl zvolen prezidentem republiky.

Ve funkci generálního tajemníka strany byl v roce 1987 vystřídán Milošem Jakešem, prezidentem pak zůstal do prosince roku 1989, kdy se jeho nástupcem zvoleným parlamentní volbou stal Václav Havel.

 

(1) Michal MACHÁČEK, Gustáv Husák, Praha 2019.