Gottwaldova protiletadlová baterie ve Španělsku

Gottwaldova protiletadlová baterie (17. Batería Antiaérea Klement Gottwald) byla patrně nejznámější a nejproslulejší jednotkou španělské republikánské armády s účastí československých dobrovolníků v době občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939. Baterie vybavená moderními sovětskými protiletadlovými kanóny ráže 76,2 mm M1931 působila na řadě bojišť a vydobyla si nemalou reputaci. Jejím prvním velitelem byl český komunista Bohuslav Laštovička (1905–1981) a po něm v březnu 1938 funkci převzal Slovák a rovněž člen KSČ Ladislav (Laco) Holdoš (1911–1988). Jméno baterie nese v současné době jedna z ulic španělského města Sagunta na pobřeží Středozemního moře, jehož zbrojní a hutnický závod během války baterie úspěšně chránila (1).

(1) Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Jan Ferák a ti druzí – čs. interbrigadisté letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Cheb 2012. František KRUŽÍK, Českoslovenští dobrovolníci v národně revoluční válce španělského lidu 1936–1939, Historie a vojenství, 1955, č. 4, s. 413–443. František KRUŽÍK, Boj československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku 1936-1939, in: Dobrovolníci svobody, Praha 1956, s. 12–54. Bohuslav LAŠTOVIČKA, Válka španělského lidu, in: Bojovali jsme ve Španělsku. Českoslovenští dobrovolníci mezinárodních brigád ve Španělsku 1936–1939, Praha 1956.
Obr.: Kolorovaná kresba Karikatura Gottwaldovy protiletadlové baterie ve Španělsku. L. Dvořák, Archiv Národního muzea – Sbírka chronologické dokumentace 19. a 20. století.

Gottwaldova protiletadlová baterie ve Španělsku

Gottwaldova protiletadlová baterie (17. Batería Antiaérea Klement Gottwald) byla patrně nejznámější a nejproslulejší jednotkou španělské republikánské armády s účastí československých dobrovolníků v době občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939. Baterie vybavená moderními sovětskými protiletadlovými kanóny ráže 76,2 mm M1931 působila na řadě bojišť a vydobyla si nemalou reputaci. Jejím prvním velitelem byl český komunista Bohuslav Laštovička (1905–1981) a po něm v březnu 1938 funkci převzal Slovák a rovněž člen KSČ Ladislav (Laco) Holdoš (1911–1988). Jméno baterie nese v současné době jedna z ulic španělského města Sagunta na pobřeží Středozemního moře, jehož zbrojní a hutnický závod během války baterie úspěšně chránila (1).

(1) Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Jan Ferák a ti druzí – čs. interbrigadisté letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Cheb 2012. František KRUŽÍK, Českoslovenští dobrovolníci v národně revoluční válce španělského lidu 1936–1939, Historie a vojenství, 1955, č. 4, s. 413–443. František KRUŽÍK, Boj československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku 1936-1939, in: Dobrovolníci svobody, Praha 1956, s. 12–54. Bohuslav LAŠTOVIČKA, Válka španělského lidu, in: Bojovali jsme ve Španělsku. Českoslovenští dobrovolníci mezinárodních brigád ve Španělsku 1936–1939, Praha 1956.
Obr.: Kolorovaná kresba Karikatura Gottwaldovy protiletadlové baterie ve Španělsku. L. Dvořák, Archiv Národního muzea – Sbírka chronologické dokumentace 19. a 20. století.