Aktivismus

Aktivismus je systematická aktivita občanů zaměřená na veřejné vyjádření svého postoje či názorů, jejichž cílem je upozornit na nefunkčnost některého z prvků ve společnosti a snaha o jeho nápravu (1). Obecně se má za to, že aktivismus může být velmi širokospektrální, a může tak zahrnovat rozsáhlou množinu různých aktivit: od vyjádření názoru přes sběr podpisů pod petici až po vyjádření sympatií konkrétní politické straně nebo hnutí. Na straně slabší aktivity hraničí s politickou participací, na straně té silnější pak s členstvím nebo aktivním zapojením do organizace či instituce.

Jedním z charakteristických rysů aktivismu je projevení názoru veřejně, čímž se nositel psychologicky odpoutá od anonymity a přejde k jeho zdůraznění ve veřejném prostoru. S tím souvisí také jeden z klíčových cílů aktivismu: kromě upozornění na daný problém a snahu navrhnout řešení také oslovit svým postojem další případné podporovatele či sympatizanty. K muzealizaci aktivismu je vedena akviziční činnost ve veřejném prostoru. Prováděna bývá jednak prostřednictvím fotodokumentace veřejných aktů či sběrem předmětů z akcí ve veřejném prostoru (transparenty, letáky, symboly na oděvu a jeho doplňky apod.).

 

(1) Jeff GOODWIN – James M. JASPER, The Social Movements Reader: Cases and Concepts, Chichester 2009.
(2) Jitka GELNAROVÁ, Útěk, nebo invaze?: migrační krizena politických transparentech, Praha: 2018.

Aktivismus

Aktivismus je systematická aktivita občanů zaměřená na veřejné vyjádření svého postoje či názorů, jejichž cílem je upozornit na nefunkčnost některého z prvků ve společnosti a snaha o jeho nápravu (1). Obecně se má za to, že aktivismus může být velmi širokospektrální, a může tak zahrnovat rozsáhlou množinu různých aktivit: od vyjádření názoru přes sběr podpisů pod petici až po vyjádření sympatií konkrétní politické straně nebo hnutí. Na straně slabší aktivity hraničí s politickou participací, na straně té silnější pak s členstvím nebo aktivním zapojením do organizace či instituce.

Jedním z charakteristických rysů aktivismu je projevení názoru veřejně, čímž se nositel psychologicky odpoutá od anonymity a přejde k jeho zdůraznění ve veřejném prostoru. S tím souvisí také jeden z klíčových cílů aktivismu: kromě upozornění na daný problém a snahu navrhnout řešení také oslovit svým postojem další případné podporovatele či sympatizanty. K muzealizaci aktivismu je vedena akviziční činnost ve veřejném prostoru. Prováděna bývá jednak prostřednictvím fotodokumentace veřejných aktů či sběrem předmětů z akcí ve veřejném prostoru (transparenty, letáky, symboly na oděvu a jeho doplňky apod.).

 

(1) Jeff GOODWIN – James M. JASPER, The Social Movements Reader: Cases and Concepts, Chichester 2009.
(2) Jitka GELNAROVÁ, Útěk, nebo invaze?: migrační krizena politických transparentech, Praha: 2018.