Muzeum počátků československého dělnického hnutí v Praze

Museum počátků československého dělnického hnutí v Praze (1) bylo od roku 1952 první pobočkou Muzea Klementa Gottwalda (dále MKG), tehdy ještě Musea revolučního hnutí.  Sídlilo v Břevnově v domě U Kaštanu, kde byla založena československá sociální demokracie. Malá expozice o čtyřech místnostech byla otevřena již 4. dubna 1953 u příležitosti 75. výročí konání tak zvaného břevnovského sjezdu (2). Muzeum, i přes připravovanou přestavbu expozice a stále relativně vysokou návštěvnost, bylo zrušeno v roce 1962, protože jeho roli převzaly moderní expozice MKG (3). Budova byla předána Okresnímu národnímu výboru v Praze 6, který zde v 70. letech 20. století zmodernizoval pamětní síň na expozici Průkopníci socialismu (4). 

 

(1) NA v Praze, Fond 1065 – ÚD KSČ, kart. 114, a.j. 838, Návrh na založení Musea počátků československého dělnického hnutí, … vládní usnesení ad.
(2) Museum počátků čs. dělnického hnutí. Praha – Břevnov. Nedatováno – brožura.
(3) NA v Praze, fond 1065 – ÚD KSČ, kart. 114, a. j. 843.
(4) Karel NOVOTNÝ, Průkopníci socialismu: průvodce expozicí v národním kulturním památníku Kaštan, in: Průkopníci socialismu v českých zemích: průvodce expozicí v národním kulturním památníku Kaštan, Praha 1979, vol. l.
Obr.: Model Dům U Kaštanu v době konání břevnovského sjezdu. Zhotoven pro Muzeum Klementa Gottwalda, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11E-81.

Muzeum počátků československého dělnického hnutí v Praze

Museum počátků československého dělnického hnutí v Praze (1) bylo od roku 1952 první pobočkou Muzea Klementa Gottwalda (dále MKG), tehdy ještě Musea revolučního hnutí.  Sídlilo v Břevnově v domě U Kaštanu, kde byla založena československá sociální demokracie. Malá expozice o čtyřech místnostech byla otevřena již 4. dubna 1953 u příležitosti 75. výročí konání tak zvaného břevnovského sjezdu (2). Muzeum, i přes připravovanou přestavbu expozice a stále relativně vysokou návštěvnost, bylo zrušeno v roce 1962, protože jeho roli převzaly moderní expozice MKG (3). Budova byla předána Okresnímu národnímu výboru v Praze 6, který zde v 70. letech 20. století zmodernizoval pamětní síň na expozici Průkopníci socialismu (4). 

 

(1) NA v Praze, Fond 1065 – ÚD KSČ, kart. 114, a.j. 838, Návrh na založení Musea počátků československého dělnického hnutí, … vládní usnesení ad.
(2) Museum počátků čs. dělnického hnutí. Praha – Břevnov. Nedatováno – brožura.
(3) NA v Praze, fond 1065 – ÚD KSČ, kart. 114, a. j. 843.
(4) Karel NOVOTNÝ, Průkopníci socialismu: průvodce expozicí v národním kulturním památníku Kaštan, in: Průkopníci socialismu v českých zemích: průvodce expozicí v národním kulturním památníku Kaštan, Praha 1979, vol. l.
Obr.: Model Dům U Kaštanu v době konání břevnovského sjezdu. Zhotoven pro Muzeum Klementa Gottwalda, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11E-81.