Workshop: Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání

ÚSTR dne 19. října 2018 v Nové budově Národního muzea realizoval workshop s názvem Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání.

Účastnilo se ho dvacet šest účastníků z řad učitelů, studentů a členů řešitelského týmu. Workshop byl zaměřen na využití sbírky MDH ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětech. Prezentována byla témata, která lze pomocí pramenů a artefaktů se sbírky pokrýt (např. ideologie, socialistický realismus apod.). Učitelé a studenti otestovali v průběhu semináře návrhy materiálů, jejich zpětná vazba byla následně zapracována. Dalším tématem, které workshop reflektoval, byl fenomén práce.