Workshop: Výměna zkušeností projektů Viktor E a Muzeum dělnického hnutí

Seminář se konal 24. září 2021 v Prostoru 39 v Praze.

V rámci workshopu proběhlo představení dvou projektů zabývajících se vizuálními prezentacemi v období státního socialismu v kontrastu k poválečné rekonstrukci k západní Evropy.