Workshop: Jak vzniká a proč zaniká muzeum?

Národní muzeum nabízí workshop pro střední školy k výstavě Zneužitá muzea.

Workshop seznámí žáky s výstavou Zneužitá muzea představující dobové předměty ze sbírek muzeí komunistických stran, která vznikala ve 2. polovině 20. století v Československu a sovětských satelitech a měla za úkol prezentovat vládnoucí komunistickou ideologii. Program je inspirován principy badatelské výuky a žáci se sami ocitnou v roli kurátorů a budou mít možnost prostřednictvím mobilní aplikace vybírat vystavené  předměty a diskutovat o jejich významu a využití. Program bude zakončen diskusí o tom, jak bychom měli s vystavenými předměty nakládat a do jaké míry mění jejich význam výstavní kontext.

Více informací včetně možnosti objednání naleznete zde.