Vstupní workshop ke Sbírce Muzea dělnického hnutí

Celodenní Workshop s názvem Vstupní workshop ke Sbírce Muzea dělnického hnutí, který pořádalo NM, se konal 10. května 2018 v Terezíně.

V rámci workshopu, kterého se účastnilo třináct členů z obou projektových týmů, byla představena sbírka a jednotlivé její podsbírky včetně prohlídek depozitářů, sbírek MDH. Pro účastníky workshopu se konala prohlídka depozitářů sbírek MDH a depozitáře knihovní sbírky. Ze strany ÚSTRu došlo k představení metod, s kterými instituce pracuje v rámci vzdělávacích projektů.