Tematický večer: Hmotné dědictví státního socialismu

Ve středu 14. 12. 2022 od 17.00 se v Národním muzeu bude konat diskuzní večer spojený s autorskou komentovanou prohlídkou výstavy a křestem knihy.

Muzejní sbírky i jednotlivé umělecké a designové artefakty vytvářené v době vládního monopolu KSČ jsou v posledních letech předmětem stoupajícího zájmu. Stávají se centrem mnohovrstevnatých diskusí, které se vážou k jejich dobovému smyslu, estetice, uměleckému zhodnocení, ale i obecným otázkám uchovávání a novým formám možného využití a prezentace. S návratem hmotného dědictví komunismu do veřejného prostoru vyvstává i spektrum otázek, na které budeme hledat odpovědi v rámci kulatého stolu k projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století, který finišuje aktuální výstavou Zneužitá muzea, k níž nedávno vyšla monografie Sbírky a politika.