Seminář: Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

Prezenční kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele dějepisu, českého jazyka a příbuzných společenskovědních předmětů a pro muzejní pedagogy.

Účastníci kurzu se zaměří na nalezení ideálního vzdělávacího postupu, jenž bude aplikovat zásady tzv. badatelsky orientované výuky ve veřejném prostoru. Badatelsky orientovaná výuka stojí na využití historických pramenů přímo ve výuce a na konstruktivistickém vytvoření vzdělávací situace. Tento postup, se kterým je na českých školách prostřednictvím různých projektů mnoho zkušeností, lze aplikovat právě i na veřejný prostor a artefakty, které na minulost odkazují. Účastníci se během kurzu seznámí s některými projekty v této oblasti a budou mít možnost otestovat vznikající prototyp aplikace pro práci s artefakty z období státního socialismu ve veřejném prostoru.

Kurz se uskuteční 4. června, pokud situace dovolí prezenční formu, tak v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů (nám. Winstona Churchilla 1800/2) a v blízkém okolí (workshopová část).
Více informací včetně možnosti přihlásit se na seminář naleznete ZDE.