Workshop: Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

Kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků určený pro učitele dějepisu, českého jazyka a příbuzných společenskovědních předmětů a pro muzejní pedagogy se uskutečnil 4. června a 18. června 2021 online.

Účastníci kurzu se zaměřili na nalezení ideálního vzdělávacího postupu, jenž se snaží zásady tzv. badatelsky orientované výuky ve veřejném prostoru. Badatelsky orientovaná výuka stojí na využití historických pramenů přímo ve výuce a na konstruktivistickém vytvoření vzdělávací situace. Tento postup, se kterým je na českých školách prostřednictvím různých projektů mnoho zkušeností, lze aplikovat právě i na veřejný prostor a artefakty, které na minulost odkazují. Účastníci se během kurzu seznámili s některými projekty v této oblasti a měli možnost otestovat vznikající prototyp aplikace Atlas dělnického hnutí pro práci s artefakty z období státního socialismu ve veřejném prostoru.