O projektu

Muzeum dělnického hnutí v 21. století je projektem aplikovaného výzkumu, jehož hlavním řešitelem je Národní muzeum, spolupracujícím řešitelem Ústav pro studium totalitních režimů. Projektový tým obou institucí pracuje na řešení projektu od roku 2018.

Stavba slapské přehrady / 1952
František Bílek

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění a prezentace vybraných materiálů Sbírky Muzea dělnického hnutí Národního muzea a dalších sbírek obdobné povahy v kontextu 21. století, a jejich využití k edukačním účelům. Muzejní fondy Sbírky Muzea dělnického hnutí, sestávající z muzejních, archivních a knihovních materiálů pocházejících zejména z bývalých stranických muzeí (Muzea Klementa Gottwalda s pobočkou Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina), chtějí řešitelé projektu ukázat jako kulturní dědictví, se kterým je možné kriticky pracovat i v 21. století.

Prostřednictvím těchto stránek si lze prohlédnout výběr unikátních materiálů pocházejících z uvedených oficiálních sbírek, postupně ale budou nabídnuty k nahlédnutí i související předměty jiných institucí, s cílem prezentovat fragmenty svébytného kulturního dědictví v celé jeho šíři.

Projektový tým

Národní muzeum

V rámci Národního muzea se na řešení projektu podílejí zaměstnanci a spolupracovníci Oddělení novodobých českých dějin a Archivu Národního muzea, jež Sbírku Muzea dělnického hnutí spravují.

Oddělení novodobých českých dějin

Tomáš Kavka

Vedoucí projektu tomas.kavka@nm.cz

Jolana Tothová

Kurátorka výstavy jolana.tothova@nm.cz

Pavlína Vogelová

Řešitelka projektu pavlina.vogelova@nm.cz

Michaela Brejcha

Řešitelka projektu michaela.brejcha@gmail.com

Martin Jelínek

Řešitel projektu martin.jelinek.01@seznam.cz

Olga Vlčková

Administrátorka projektu olga.vlckova@nm.cz

Gabriela Hrzánová

Dokumentátorka projektu gabriela.hrzanova@nm.cz

Dagmar Dušková

Restaurátorka sbírkových předmětů dagmar.duskova@nm.cz

Archiv Národního muzea

Libor Jůn

Vedoucí projektu za Archiv NM libor.jun@nm.cz

David Majtenyi

Specialista na archivní fond david.majtenyi@nm.cz

Markéta Kabůrková

Specialistka na archivní fond marketa.kaburkova@nm.cz

Ústav pro studium totalitních režimů

Čeněk Pýcha

Vedoucí projektu za ÚSTR cenek.pycha@ustrcr.cz

Marek Jansa

Administrátor projektu za ÚSTR marek.jansa@ustrcr.cz

Tereza Arndt

Muzejní pedagožka a lektorka tereza.arndt@ustrcr.cz

Kamil Činátl

Didaktik a historik kamil.cinatl@ustrcr.cz

Jakub Ferenc

Designér digitálních výstupů jakub.ferenc@ustrcr.cz

Bohumil Melichar

Historik a lektor bohumil.melichar@ustrcr.cz

Jan Mervart

Historik jan.mervart@ustrcr.cz

Jaroslav Pinkas

Didaktik a historik jaroslav.pinkas@ustrcr.cz