Výstava darů Klementu Gottwaldovi

Jednou z provozních poboček Muzea Klementa Gottwalda byla i Výstava darů Klementu Gottwaldovi, instalovaná v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Otevřená byla od 23. února 1952 do října 1958 (1). Vystavené dary byly následně předány muzeím. Kromě Muzea Klementa Gottwalda dary v celkem velkém počtu přešly i do Národního muzea, Technického muzea v Brně apod (2).

 

(1) – Podrobněji viz SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (19501970). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 86–88.
(2) – Národní muzeum. Sbírka Muzea dělnického hnutí. Kniha darů presidentu Klementu Gottwaldovi.
Obr.: Model Automobil TATRA, součást kolekce darů KG (evidence darů KG 64, dárce: Závodní organizace KSČ Kopřivnice, datace neznámá, předmět z Výstavy darů KG), Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11E-6.