Výstava darů Klementu Gottwaldovi

Jednou z provozních poboček Muzea Klementa Gottwalda byla i Výstava darů Klementu Gottwaldovi, instalovaná v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Otevřená byla od 23. února 1952 do října 1958 (1). Vystavené dary byly následně předány muzeím. Kromě Muzea Klementa Gottwalda dary v celkem velkém počtu přešly i do Národního muzea, Technického muzea v Brně apod (2).

 

(1) – Podrobněji viz Vítězslav SOMMER,  Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (19501970), Praha 2011, s. 86–88.
(2) – Kniha darů presidentu Klementu Gottwaldovi, Národní muzeum – Sbírka Muzea dělnického hnutí. .
Obr.: Model Automobil TATRA – součást kolekce darů KG. Evidence darů KG 64, dárce: Závodní organizace KSČ Kopřivnice, datace neznámá, předmět z Výstavy darů KG, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11E-6.

 

 

Výstava darů Klementu Gottwaldovi

Jednou z provozních poboček Muzea Klementa Gottwalda byla i Výstava darů Klementu Gottwaldovi, instalovaná v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Otevřená byla od 23. února 1952 do října 1958 (1). Vystavené dary byly následně předány muzeím. Kromě Muzea Klementa Gottwalda dary v celkem velkém počtu přešly i do Národního muzea, Technického muzea v Brně apod (2).

 

(1) – Podrobněji viz Vítězslav SOMMER,  Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (19501970), Praha 2011, s. 86–88.
(2) – Kniha darů presidentu Klementu Gottwaldovi, Národní muzeum – Sbírka Muzea dělnického hnutí. .
Obr.: Model Automobil TATRA – součást kolekce darů KG. Evidence darů KG 64, dárce: Závodní organizace KSČ Kopřivnice, datace neznámá, předmět z Výstavy darů KG, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11E-6.