Ústav dějin KSČ a jeho následovníci po roce 1969

Ústav dějin KSČ byl vědecký ústav působící v letech 1950–1969. Jeho hlavním cílem bylo propagovat a systematicky shromažďovat písemnosti týkající se činnosti dělnického hnutí v Československu, stejně jako produkovat a vydávat nové publikace. Jednou z nejvýznamnějších postav fungování ústavu v 50. letech byl literární historik Pavel Reiman (1), který se zaměřoval zejména na literární památky německy mluvícího prostoru. Po roce 1968 byl pro nesouhlas se sovětskou invazí do Československa vyloučen z KSČ.

Vznik ústavu byl součástí snah nové komunistické vlády institucionalizovat stranickou historiografii. Prvotní akcí předcházející vybudování instituce byl sběr materiálu k Výstavě revolučních bojů (1949), na níž se angažovali vybraní historici a byla podnětem i ke vzniku Muzea Klementa Gottwalda. To bylo také v prvních letech Ústavu dějin KSČ podřízeno (2).

Limitem jeho fungování po celou dobu byla nedostatečná stranická podpora a častá kritika činnosti, ponejprv související se zdůrazňováním kultu Stalinovy osobnosti a později i s organizačním pojetím ústavu. Do celého procesu také koncem 60. let zasáhl rozvoj reformního komunistického dějepisectví, které však bylo v době normalizace systematicky potlačováno (3).

 

(1) Zdeněk KÁRNÍK – Michal KOPEČEK – Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Jakub RÁKOSNÍK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha 2003 – 2011.
(2) Jolana TOTHOVÁ, Sbírka Muzea dělnického hnutí – rozsáhlý soubor předmětů a archiválií, in: Muzeum a muzejní věda 2/2017, s. 16-27.
(3) Vítězslav SOMMER, Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha 2011.

Ústav dějin KSČ a jeho následovníci po roce 1969

Ústav dějin KSČ byl vědecký ústav působící v letech 1950–1969. Jeho hlavním cílem bylo propagovat a systematicky shromažďovat písemnosti týkající se činnosti dělnického hnutí v Československu, stejně jako produkovat a vydávat nové publikace. Jednou z nejvýznamnějších postav fungování ústavu v 50. letech byl literární historik Pavel Reiman (1), který se zaměřoval zejména na literární památky německy mluvícího prostoru. Po roce 1968 byl pro nesouhlas se sovětskou invazí do Československa vyloučen z KSČ.

Vznik ústavu byl součástí snah nové komunistické vlády institucionalizovat stranickou historiografii. Prvotní akcí předcházející vybudování instituce byl sběr materiálu k Výstavě revolučních bojů (1949), na níž se angažovali vybraní historici a byla podnětem i ke vzniku Muzea Klementa Gottwalda. To bylo také v prvních letech Ústavu dějin KSČ podřízeno (2).

Limitem jeho fungování po celou dobu byla nedostatečná stranická podpora a častá kritika činnosti, ponejprv související se zdůrazňováním kultu Stalinovy osobnosti a později i s organizačním pojetím ústavu. Do celého procesu také koncem 60. let zasáhl rozvoj reformního komunistického dějepisectví, které však bylo v době normalizace systematicky potlačováno (3).

 

(1) Zdeněk KÁRNÍK – Michal KOPEČEK – Jiří KOCIAN – Jaroslav PAŽOUT – Jakub RÁKOSNÍK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha 2003 – 2011.
(2) Jolana TOTHOVÁ, Sbírka Muzea dělnického hnutí – rozsáhlý soubor předmětů a archiválií, in: Muzeum a muzejní věda 2/2017, s. 16-27.
(3) Vítězslav SOMMER, Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha 2011.