Šmeral, Bohumír

Bohumír Šmeral (1880–1941) byl zakladatelem a jedním z nejvýznamnějších činitelů prvorepublikové Komunistické strany Československa. Svou politickou dráhu zahájil již v období habsburské monarchie, před první světovou válkou byl poslancem Říšské rady a krátce také předsedou sociální demokracie. Po jejím rozštěpení v roce 1921 se stal jedním z významných politiků nově vzniklé KSČ, za kterou se stal poslancem v Národním shromáždění a které zprostředkoval kontakty s bolševickým vedením v Moskvě.

Kritizován a odstaven od moci byl po V. sjezdu KSČ v roce 1929, nové Gottwaldovo vedení očerňovalo „šmeralismus“, ve straně však nadále působil a v roce 1935 byl zvolen senátorem. Na začátku druhé světové války emigroval do Moskvy, kde v roce 1941 zemřel. Po druhé světové válce byla jeho osoba přidána do panteonu socialistických vůdců, pohřben byl symbolicky v Národním památníku na Vítkově, jakož se i objevoval v oficiálních komunistických prezentacích dějin.

 

Literatura:
Jan GALANDAUER, Bohumír Šmeral, Praha 1986.

 

Šmeral, Bohumír

Bohumír Šmeral (1880–1941) byl zakladatelem a jedním z nejvýznamnějších činitelů prvorepublikové Komunistické strany Československa. Svou politickou dráhu zahájil již v období habsburské monarchie, před první světovou válkou byl poslancem Říšské rady a krátce také předsedou sociální demokracie. Po jejím rozštěpení v roce 1921 se stal jedním z významných politiků nově vzniklé KSČ, za kterou se stal poslancem v Národním shromáždění a které zprostředkoval kontakty s bolševickým vedením v Moskvě.

Kritizován a odstaven od moci byl po V. sjezdu KSČ v roce 1929, nové Gottwaldovo vedení očerňovalo „šmeralismus“, ve straně však nadále působil a v roce 1935 byl zvolen senátorem. Na začátku druhé světové války emigroval do Moskvy, kde v roce 1941 zemřel. Po druhé světové válce byla jeho osoba přidána do panteonu socialistických vůdců, pohřben byl symbolicky v Národním památníku na Vítkově, jakož se i objevoval v oficiálních komunistických prezentacích dějin.

 

Literatura:
Jan GALANDAUER, Bohumír Šmeral, Praha 1986.