Rodný dům Klementa Gottwalda v Dědicích

V roce 1955 byl otevřen pro veřejnost rodný dům Klementa Gottwalda v Dědicích. Jednalo se o jedno z oficiálně v roce 1953 stanovených památných míst na prezidenta Gottwalda.  Provozně fungoval jako pobočka pražského Muzea Klementa Gottwalda. Celá usedlost byla razantně přestavěna do idealizované podoby k roku 1896, kdy se zde dle oficiálních interpretací president narodil. Na počátku 60. let 20. století přešla zpráva rodného domu na Muzeum dělnického hnutí v Brně a následně na Muzeum Vyškovska. V roce 1971 rozhodl jihomoravský Krajský výbor KSČ o přebudování rodného domu na Památník Klementa Gottwalda (1).

(1) – Podrobně viz Otakar FRANĚK, Rodný domek Klementa Gottwalda v Dědicích; světnička Klementa Gottwalda v Rousínově, Praha 1959. Otakar FRANĚK – Zbyněk STRÁNSKÝ, Památník Klementa Gottwalda v Dědicích, Brno 1978.
Obr.: Fotografie Instalace nové expozice Památník K. G. Dědice. Foto: Jiří Foltýn, 1981, Fotoarchiv Muzea Vyškovska, 15 014.

 

Rodný dům Klementa Gottwalda v Dědicích

V roce 1955 byl otevřen pro veřejnost rodný dům Klementa Gottwalda v Dědicích. Jednalo se o jedno z oficiálně v roce 1953 stanovených památných míst na prezidenta Gottwalda.  Provozně fungoval jako pobočka pražského Muzea Klementa Gottwalda. Celá usedlost byla razantně přestavěna do idealizované podoby k roku 1896, kdy se zde dle oficiálních interpretací president narodil. Na počátku 60. let 20. století přešla zpráva rodného domu na Muzeum dělnického hnutí v Brně a následně na Muzeum Vyškovska. V roce 1971 rozhodl jihomoravský Krajský výbor KSČ o přebudování rodného domu na Památník Klementa Gottwalda (1).

(1) – Podrobně viz Otakar FRANĚK, Rodný domek Klementa Gottwalda v Dědicích; světnička Klementa Gottwalda v Rousínově, Praha 1959. Otakar FRANĚK – Zbyněk STRÁNSKÝ, Památník Klementa Gottwalda v Dědicích, Brno 1978.
Obr.: Fotografie Instalace nové expozice Památník K. G. Dědice. Foto: Jiří Foltýn, 1981, Fotoarchiv Muzea Vyškovska, 15 014.