Muzeum V. I. Lenina v Praze na počátku 80. let 20. století

Rozsah a charakteristika fondu Muzea V. I. Lenina na počátku 80. let 20. stol.

Fond čítal 59 106 archivních jednotek. Největší celky tvořily: fotokopie a faksimile rukopisů V. I. Lenina /768 ks/, fotokopie a faksimile tisku s pracemi V. I. Lenina /162 ks/, busty a sochy /107 ks/, obrazy /105 ks/, archiválie /1 428 ks/, fotografický archiv včetně negativů /17 949 ks/, diapozitivy /3 002 ks/, vzpomínky /731 ks/, archivní tisky /807 ks/, archivní knihy /1.477 ks/, knihovna /9 226 ks/, obrazové publikace /1 200 ks/, atlasy a mapy /112 ks/, plakáty /2 038 ks/, gramofonové desky /207 ks/, dary /1 720 ks/, uzavřený fond /125 ks/.

Mezi nejprestižnější exponáty muzea byla počítána samotná Pamětní síň, kde se pod Leninovým vedením konala v lednu 1912 VI. (pražská) všeruská konference  Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Tato “Leninova síň” byla vybavena původním nábytkem. K dalším cenným artefaktům náležel originál reliéfu Leninova pomníku odhaleného v západočeských Podbořanech v roce 1928, reliéfy na budově muzea zobrazující důležitá období Leninova života a sousoší Emanuela Famíry Oktjabr 1917 a faksimile (tehdy objeveného) dopisu V. I. Lenina  Antonínu Němcovi. Dále byl za velmi cenný exponát považován Leninův portrét od malíře Ščerbakova, darovaný muzeu L. I. Brežněvěm při jeho návštěvě v Praze v květnu 1978 a obraz sovětského malíře Ovečkina Lenin v Praze, věnovaný sovětskou stranickou delegací (vedenou L. I. Brežněvem) XIV. sjezdu KSČ.

 

Seznam výstav uskutečněných v Muzeu V. I. Lenina v letech 1977 až 1981

 

1977, 6 výstav

 • Žena v socialistické společnosti
 • V. I. Lenin a SSSR v českém a slovenském politickém plakátu
 • Grafika Leo Haase
 • V. I. Lenin, tvůrce Velkého října v díle P. V. Vasiljeva
 • SSSR – země přátel
 • Lenin – Říjen – současnost

 

1978, 4 výstavy

 • V. I. Lenin a socialistické Československo
 • Leninská místa v Gorkách (grafika Š. Bronštejna)
 • V. I. Lenin v soudobém polském výtvarném umění
 • Na počátku byl Velký Říjen (k 60. výročí vzniku Československa)

 

1979, 5 výstav

 • Kuba 1959 – 1979, dvacet let bojů a vítězství
 • Věrni Leninovu odkazu (k výměně stranických legitimací)
 • V. I. Lenin v sovětském politickém plakátu
 • Tradice polského dělnického hnutí ve výtvarném umění
 • Cestou bojů a vítězství – po stupních sovětských pětiletek

 

1980, 4 výstavy

 • Mládí V. I. Lenina v obrazech N. N. Žukova
 • Leninovo dílo žije a vítězí (ke 110. výročí narození)
 • Malá země (k práci L. I. Brežněv)
 • Od Jiskry k Pravdě (k 80. výročí vydání Jiskry)

 

1981, 4 výstavy

 • Volíme šťastnou budoucnost (k volbám)
 • XXVI. sjezd KSSS
 • V. I. Lenin v polském výtvarném umění
 • Přátelé nejvěrnější (o rozvoji československo-sovětských vztahů)

 

Muzeum V. I. Lenina v Praze na počátku 80. let 20. století

Rozsah a charakteristika fondu Muzea V. I. Lenina na počátku 80. let 20. stol.

Fond čítal 59 106 archivních jednotek. Největší celky tvořily: fotokopie a faksimile rukopisů V. I. Lenina /768 ks/, fotokopie a faksimile tisku s pracemi V. I. Lenina /162 ks/, busty a sochy /107 ks/, obrazy /105 ks/, archiválie /1 428 ks/, fotografický archiv včetně negativů /17 949 ks/, diapozitivy /3 002 ks/, vzpomínky /731 ks/, archivní tisky /807 ks/, archivní knihy /1.477 ks/, knihovna /9 226 ks/, obrazové publikace /1 200 ks/, atlasy a mapy /112 ks/, plakáty /2 038 ks/, gramofonové desky /207 ks/, dary /1 720 ks/, uzavřený fond /125 ks/.

Mezi nejprestižnější exponáty muzea byla počítána samotná Pamětní síň, kde se pod Leninovým vedením konala v lednu 1912 VI. (pražská) všeruská konference  Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Tato “Leninova síň” byla vybavena původním nábytkem. K dalším cenným artefaktům náležel originál reliéfu Leninova pomníku odhaleného v západočeských Podbořanech v roce 1928, reliéfy na budově muzea zobrazující důležitá období Leninova života a sousoší Emanuela Famíry Oktjabr 1917 a faksimile (tehdy objeveného) dopisu V. I. Lenina  Antonínu Němcovi. Dále byl za velmi cenný exponát považován Leninův portrét od malíře Ščerbakova, darovaný muzeu L. I. Brežněvěm při jeho návštěvě v Praze v květnu 1978 a obraz sovětského malíře Ovečkina Lenin v Praze, věnovaný sovětskou stranickou delegací (vedenou L. I. Brežněvem) XIV. sjezdu KSČ.

 

Seznam výstav uskutečněných v Muzeu V. I. Lenina v letech 1977 až 1981

 

1977, 6 výstav

 • Žena v socialistické společnosti
 • V. I. Lenin a SSSR v českém a slovenském politickém plakátu
 • Grafika Leo Haase
 • V. I. Lenin, tvůrce Velkého října v díle P. V. Vasiljeva
 • SSSR – země přátel
 • Lenin – Říjen – současnost

 

1978, 4 výstavy

 • V. I. Lenin a socialistické Československo
 • Leninská místa v Gorkách (grafika Š. Bronštejna)
 • V. I. Lenin v soudobém polském výtvarném umění
 • Na počátku byl Velký Říjen (k 60. výročí vzniku Československa)

 

1979, 5 výstav

 • Kuba 1959 – 1979, dvacet let bojů a vítězství
 • Věrni Leninovu odkazu (k výměně stranických legitimací)
 • V. I. Lenin v sovětském politickém plakátu
 • Tradice polského dělnického hnutí ve výtvarném umění
 • Cestou bojů a vítězství – po stupních sovětských pětiletek

 

1980, 4 výstavy

 • Mládí V. I. Lenina v obrazech N. N. Žukova
 • Leninovo dílo žije a vítězí (ke 110. výročí narození)
 • Malá země (k práci L. I. Brežněv)
 • Od Jiskry k Pravdě (k 80. výročí vydání Jiskry)

 

1981, 4 výstavy

 • Volíme šťastnou budoucnost (k volbám)
 • XXVI. sjezd KSSS
 • V. I. Lenin v polském výtvarném umění
 • Přátelé nejvěrnější (o rozvoji československo-sovětských vztahů)