Muzeum Klementa Gottwalda – výstavy

Expozice s lektorskými výklady doplňovaly výstavy především tématy vykládajícími občanům průběh a význam akcentovaných historických událostí a vedoucí úlohy strany (např. 1960 – Pražské povstání v květnu 1945, 1964 – Od Mnichova k 15. březnu, 1966 – XIII. Sjezd Komunistické strany Československa, 1968 – Únor 1948, 1981 – 60 let KSČ vítězná cesta). Témata dále reagovala na mezinárodní situaci z pohledu socialistického bloku (1956 – Polský lid v boji za svobodu a socialismus, 1959 – Nejde jen o Berlín. Výstava o západoněmeckém imperialismu a revanšismu, 1963 – Svobodná Kuba, 1966 – Mír Vietnamu). Výstavy o současnosti a vlastně i perspektivě budoucnosti se zaměřovaly na vývoj socialistické společnosti formou konkrétních příkladů rozvoje průmyslových podniků, životní úrovně obyvatel, modernizaci venkova apod. (např. 1960 – Ostrava v barevné fotografii, 1962 – výstava barevných fotografií Tvář dnešního Slovenska, 1979 – 30 let socialistického zemědělství v Československu). Na repertoáru nechyběla výročí osobností (především K. Gottwalda a A. Zápotockého). Objevovala se i úzce tematicky zaměřená umělecká tvorba (např. 1964 – Politická grafika W. A. Schlossera, 1965 – Skupina 9 plakáty grafika, 1966 – zapůjčená výstava Německá revoluční grafika, 1974 – Česká sociální grafika dvacátých let, 1981 – Kultura tvorba umění k XVI. sjezdu KSČ).

Obr.: Plakát SVOBODNÁ KUBA, výstava mezinárodní novinářské fotografie v Muzeu Klementa Gottwalda. Autor neuveden, 1963, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11P-274.

Muzeum Klementa Gottwalda – výstavy

Expozice s lektorskými výklady doplňovaly výstavy především tématy vykládajícími občanům průběh a význam akcentovaných historických událostí a vedoucí úlohy strany (např. 1960 – Pražské povstání v květnu 1945, 1964 – Od Mnichova k 15. březnu, 1966 – XIII. Sjezd Komunistické strany Československa, 1968 – Únor 1948, 1981 – 60 let KSČ vítězná cesta). Témata dále reagovala na mezinárodní situaci z pohledu socialistického bloku (1956 – Polský lid v boji za svobodu a socialismus, 1959 – Nejde jen o Berlín. Výstava o západoněmeckém imperialismu a revanšismu, 1963 – Svobodná Kuba, 1966 – Mír Vietnamu). Výstavy o současnosti a vlastně i perspektivě budoucnosti se zaměřovaly na vývoj socialistické společnosti formou konkrétních příkladů rozvoje průmyslových podniků, životní úrovně obyvatel, modernizaci venkova apod. (např. 1960 – Ostrava v barevné fotografii, 1962 – výstava barevných fotografií Tvář dnešního Slovenska, 1979 – 30 let socialistického zemědělství v Československu). Na repertoáru nechyběla výročí osobností (především K. Gottwalda a A. Zápotockého). Objevovala se i úzce tematicky zaměřená umělecká tvorba (např. 1964 – Politická grafika W. A. Schlossera, 1965 – Skupina 9 plakáty grafika, 1966 – zapůjčená výstava Německá revoluční grafika, 1974 – Česká sociální grafika dvacátých let, 1981 – Kultura tvorba umění k XVI. sjezdu KSČ).

Obr.: Plakát SVOBODNÁ KUBA, výstava mezinárodní novinářské fotografie v Muzeu Klementa Gottwalda. Autor neuveden, 1963, Národní muzeum, Sbírka Muzea dělnického hnutí, H11P-274.