Agitka

Výraz agitka představuje krátký publicistický útvar. V rukou totalitních systémů se stala účinným kontroverzním prostředkem jako návnada k ovlivnění, narušení, proměně nálady, mínění, uvědomění a usměrnění mas lidí. Najdeme je u nacistů i komunistů. Agitky fungují ve formě letáků, plakátů, fotografií, krátkých filmových šotů nebo rozhlasových sdělení. Agitka představuje jeden z nástrojů propagandy. Staví na smyslovém a emocionálním působení na diváka. Opírá se o vlivy reflektologie, monistického materialismu a redukcionismu. Pod jejich vlivem se divák, příjemce agitky stává zacíleným materiálem, který má být usměrněn, ovládnut a překonán.

Agitka

Výraz agitka představuje krátký publicistický útvar. V rukou totalitních systémů se stala účinným kontroverzním prostředkem jako návnada k ovlivnění, narušení, proměně nálady, mínění, uvědomění a usměrnění mas lidí. Najdeme je u nacistů i komunistů. Agitky fungují ve formě letáků, plakátů, fotografií, krátkých filmových šotů nebo rozhlasových sdělení. Agitka představuje jeden z nástrojů propagandy. Staví na smyslovém a emocionálním působení na diváka. Opírá se o vlivy reflektologie, monistického materialismu a redukcionismu. Pod jejich vlivem se divák, příjemce agitky stává zacíleným materiálem, který má být usměrněn, ovládnut a překonán.