Publikace: 13 objektů z (ne)šťastného muzea

Do distribuce se dostala nová kniha projektu

Na sklonku minulého roku vyšla v rámci projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století kniha „13 objektů z (ne)šťastného muzea“, která se po menších průtazích dostala do knižní distribuce. Publikace nabízí interpretační a metodická zastavení nad předměty ze sbírek bývalých stranických muzeí. Naleznete v ní 13 původních studií zaměřených na konkrétní osudy předmětů ze Sbírky Muzea dělnického hnutí.